Meniu

Cele mai des întâlnite figuri de stil cu definiții și exemple

Cubick 6 luni in urmă 0 2

Figurile de stil sunt tehnici retorice utilizate în limbajul literar pentru a adăuga expresivitate și frumusețe textului. Ele implică utilizarea intenționată a unor procedee artistice și a unor modificări stilistice în structura, semnificația sau sunetul cuvintelor, cu scopul de a crea efecte estetice și de a influența emoțional sau intelectual cititorul sau ascultătorul.

Figurile de stil pot fi utilizate în diferite moduri, inclusiv prin modificarea sensului cuvintelor, accentuarea anumitor idei, crearea de imagini puternice și asocierea de idei neașteptate. Acestea pot fi utilizate în poezie, proză, discursuri, cântece și în alte forme de expresie artistică.

Figuri de stil clasificare

Figuri de stil clasificare

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/business-team-brainstorm-idea-lightbulb-from-jigsaw-working-team-collaboration-enterprise-cooperation-colleagues-mutual-assistance-concept-pinkish-coral-bluevector-isolated-illustration_11667116.htm#query=metaphor&position=2&from_view=search&track=sph

Figurile de stil pot fi clasificate în mai multe moduri, în funcție de criteriile luate în considerare. Un mod de a clasifica figurile de stil este:

 • Figuri de stil fonetice: Acestea se bazează pe sunetul cuvintelor și includ figuri precum aliterația (repetarea sunetului inițial într-un grup de cuvinte), asonanța (repetarea sunetului vocalic într-un grup de cuvinte) și rima.
 • Figuri de stil de construcție: Acestea se referă la modificări în structura sintactică a unui enunț sau la construcția cuvintelor și includ figuri precum inversiunea (inversarea ordinii normale a cuvintelor într-o propoziție), repetiția (repetarea unui cuvânt sau a unei expresii pentru a sublinia o idee) și elipsa (omiterea intenționată a unor elemente dintr-un enunț).
 • Figuri de stil semantice: Acestea se concentrează pe modificări ale sensului cuvintelor și includ figuri precum metafora (comparație implicită între două lucruri), simbolul (utilizarea unui obiect sau a unei acțiuni pentru a reprezenta o idee), metonimia (folosirea unui cuvânt în locul altuia cu care are o relație de contiguitate), antiteza (opunerea a două idei contrare) și ironia (exprimarea unui sens opus față de cel literal).
 • Figuri de stil de imagistică: Acestea se concentrează pe crearea de imagini vizuale și includ figuri precum personificarea (atribuirea unor caracteristici umane unor obiecte neînsuflețite), hiperbola (exagerarea excesivă a unei idei), oximoronul (combinarea a două cuvinte cu sensuri opuse), și altele.

Aceste clasificări nu sunt rigide și pot exista suprapuneri între diferite figuri de stil. Unele figuri de stil pot fi încadrate în mai multe categorii în același timp, deoarece pot implica atât aspecte fonetice, semantice, cât și de construcție.

Ce sunt figurile de stil la nivelul literelor? – definiții și exemple

Ce sunt figurile de stil la nivelul literelor? – definiții și exemple

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/fire-flame-realistic-set-small-big-bright-elements-black-background-isolated_7379992.htm#query=metaphor&position=10&from_view=search&track=sph

Figurile de stil la nivelul literelor, cunoscute și sub denumirea de figuri de stil literare sau tropi literari, sunt tehnici retorice care se concentrează pe aspecte fonetice, semantice și de construcție ale cuvintelor. Aceste figuri de stil adaugă un plus de expresivitate și frumusețe textului literar.

Exemple de figuri de stil la nivelul literelor

 • Aliterația: constă în repetarea sunetului consonantic la începutul a două sau mai multe cuvinte consecutive. Exemplu: „Pe plaiurile mioritice pășteau oile în pace.”
 • Asonanța: constă în repetarea sunetului vocalic în interiorul cuvintelor. Exemplu: „Inima mea bate în ritmul mării.”
 • Rima: constă în repetarea sunetelor la sfârșitul cuvintelor aflate la sfârșitul versurilor. Exemplu: „În grădină, sub măr, / M-am întâlnit cu zâna-n zbor.”
 • Ritmul: se referă la organizarea regulată a sunetelor și silabelor într-un mod plăcut auzului. Poate fi obținut prin utilizarea repetițiilor sau a schemelor ritmice specifice, precum iambul sau troheul.
 • Eufonia: constă în alegerea și combinarea sunetelor plăcute la auz, pentru a crea un efect armonios. Exemplu: „Murmură-mi în adiere cuvinte dulci și ușoare.”
 • Onomatopeea: constă în imitarea sunetelor prin cuvinte. Exemplu: „Clopoțelul cântă vesel în depărtare.”
 • Arhaismul: utilizarea unui cuvânt sau a unei expresii care nu mai este în uz în limba curentă. Exemplu: „Stea de mare” în loc de „steaua de mare”.
 • Neologismul: crearea sau utilizarea de cuvinte noi sau expresii neobișnuite. Exemplu: „amarățenie” sau „a telefoniza”.
 • Antiteza: opunerea a două idei sau concepte contrare în același enunț. Exemplu: „Lumina și întunericul, doi poli opuși, se luptau în inima lui.”
 • Ironia: exprimarea unui sens opus față de cel literal al cuvintelor, cu scopul de a transmite o idee ascunsă sau de a obține un efect umoristic. Exemplu: „Ce zi minunată!” spusă într-o zi ploioasă.

Ce sunt figurile de stil la nivel morfologic și sintactic?

Ce sunt figurile de stil la nivel morfologic și sintactic?

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/two-luminescent-polygonal-wireframe-human-hands-stretching-towards-each-other_7200952.htm#query=metaphor&position=25&from_view=search&track=sph

Figurile de stil la nivel morfologic și sintactic se referă la tehnici retorice utilizate pentru a crea efecte stilistice și expresive prin modificări ale formei sau a structurii cuvintelor și propozițiilor. Aceste figuri de stil adaugă complexitate și impact textului literar.

Exemple de figuri de stil la nivel morfologic și sintactic

 • Epitetul morfologic: constă în adăugarea unui atribut sau a unei calități caracteristice unui substantiv. Exemplu: „părul negru”, „floarea frumoasă”.
 • Elipsa: constă în omiterea unor cuvinte sau elemente dintr-un enunț, fără a afecta înțelesul. Exemplu: „Citește poezii, eu [citesc] romane.”
 • Asindetonă: constă în omiterea conjuncțiilor între cuvinte sau fraze, pentru a crea un ritm rapid și o impresie de grabă. Exemplu: „Aleargă, sare, cântă, zâmbește.”
 • Polisindetonă: constă în utilizarea repetată a conjuncțiilor, pentru a crea o impresie de amplificare sau întârziere. Exemplu: „Și cânta și dansa și râdea și plângea.”
 • Paralelismul: constă în repetarea unor structuri sintactice sau de construcție similare, pentru a sublinia o idee sau pentru a crea un efect de echilibru. Exemplu: „Muncește din greu, învață din greu, reușește din greu.”
 • Inversiunea: constă în inversarea ordinii normale a cuvintelor sau a elementelor sintactice într-o propoziție, pentru a obține un efect de surpriză sau de reliefare. Exemplu: „Frumoasă era privirea ta.”
 • Interogația retorică: constă în punerea unei întrebări la care nu se așteaptă un răspuns direct, ci are scopul de a sublinia o idee sau de a captiva atenția. Exemplu: „Cine poate uita acele momente?”
 • Comparatia: consta in evidențierea unor asemănări între două lucruri, prin utilizarea unor cuvinte de comparație precum „ca”, „precum”, „asemenea”. Exemplu: „A alerga ca vântul.”

Ce sunt figurile de stil la nivel semantic?

Ce sunt figurile de stil la nivel semantic?

Cele mai citite articole

Sursa foto: https://www.freepik.com/free-vector/fire-flame-frames-realistic-set-burning-geometrical-figures-dark-transparent-background-isolated_7379995.htm#query=metaphor&position=27&from_view=search&track=sph

Figurile de stil la nivel semantic sunt tehnici retorice utilizate pentru a crea efecte stilistice și expresive prin jocuri de sens, schimbări de semnificație sau asocierea neașteptată a cuvintelor. Aceste figuri de stil adaugă profunzime și impact textului literar prin explorarea și manipularea semnificației cuvintelor.

Exemple de figuri de stil la nivel semantic:

 • Metafora: constă în utilizarea unei comparații implicite între două lucruri, sugerând o asemănare între ele. Exemplu: „Viața este o călătorie.”
 • Metonimia: constă în înlocuirea unui cuvânt cu un altul care este asociat sau are o relație de contiguitate cu el. Exemplu: „Citește Shakespeare” (pentru a spune că citește operele lui Shakespeare).
 • Sinestezia: constă în asocierea a două sau mai multe simțuri în descrierea unei experiențe. Exemplu: „Sunetul luminos al râsului.”
 • Oximoronul: constă în combinarea a două cuvinte cu sensuri opuse, pentru a crea un efect de contrast sau de paradox. Exemplu: „tăcerea stridentă.”
 • Ironia: constă în exprimarea unui sens opus față de cel literal al cuvintelor, pentru a transmite o idee ascunsă sau pentru a obține un efect umoristic. Exemplu: „Ce vreme minunată!” spusă într-o zi ploioasă.
 • Personificarea: constă în atribuirea unor caracteristici umane unor obiecte sau entități non-umane. Exemplu: „Soarele zâmbea pe cer.”
 • Antiteza: constă în opunerea a două idei sau concepte contrare în același enunț, pentru a crea un contrast puternic. Exemplu: „Iubirea și ura sunt doi poli opuși ale sufletului.”
 • Hiperafora: constă în exagerarea intenționată a unei idei sau a unei situații, pentru a sublinia un aspect. Exemplu: „Am așteptat o eternitate pentru acest moment.”

Ce sunt figurile de stil de imagine?

Ce sunt figurile de stil de imagine?

Sursa foto: https://www.freepik.com/premium-photo/lake-shape-world-s-continents-middle-untouched-nature-metaphor-ecological-travel-conservation-climate-change-global-warming-fragility-nature-3d-rendering_19307450.htm#query=metaphor&position=30&from_view=search&track=sph

Figurile de stil de imagine, cunoscute și sub denumirea de figuri de stil vizuale sau figuri de stil imagistice, sunt tehnici retorice utilizate pentru a crea imagini vizuale puternice și vii în mintea cititorului. Aceste figuri de stil se bazează pe utilizarea limbajului figurat și a descrierilor detaliate pentru a transmite o imagine sau o scenă în mod expresiv și evocativ.

Exemple de figuri de stil de imagine

 1. Simbolul: constă în utilizarea unui obiect, a unei acțiuni sau a unei imagini pentru a reprezenta o idee sau o înțeles mai amplu. Exemplu: „Inima lui era o pasăre în zbor.”
 2. Metafora: constă într-o comparație implicită între două lucruri, sugerând asemănarea între ele. Exemplu: „Ochii ei erau doi lacuri adânci și limpezi.”
 3. Personificarea: constă în atribuirea unor caracteristici umane unor obiecte sau entități neînsuflețite. Exemplu: „Soarele zâmbea pe cer.”
 4. Comparatia: constă în evidențierea asemănărilor dintre două lucruri, utilizând cuvinte de comparație precum „ca”, „precum”, „asemenea”. Exemplu: „Silentiozitatea nopții era ca un păienjeniș de umbre.”
 5. Hiperbola: constă în exagerarea excesivă a unei idei sau a unei descrieri, pentru a obține un efect puternic. Exemplu: „Era atât de mare încât întunericul se pierdea în umbra ei imensă.”
 6. Oximoronul: constă în combinarea a două cuvinte cu sensuri opuse, pentru a crea un efect de contrast sau de paradox. Exemplu: „lumina întunericului.”
 7. Sinestezia: constă în asocierea a două sau mai multe simțuri în descrierea unei experiențe. Exemplu: „Sunetul cald al vocii ei.”
 8. Eufonia: constă în alegerea și combinarea sunetelor plăcute la auz, pentru a crea un efect armonios. Exemplu: „Valurile mării cântau o melodie dulce și lină.”

Figuri de stil – concluzii

Figurile de stil sunt instrumente retorice puternice utilizate în literatură și în alte forme de exprimare artistică. Ele adaugă o dimensiune suplimentară textului, contribuind la expresivitatea, frumusețea și impactul său asupra cititorilor.

Figurile de stil permit autorilor să exprime idei și emoții într-un mod inovator și captivant. Ele oferă posibilitatea de a juca cu cuvintele, de a crea imagini vii și de a transmite subtilități și nuanțe de înțeles.

Prin utilizarea figurilor de stil, textul devine mai viu și mai intens din punct de vedere emoțional. Figurile de stil pot suscita reacții și sentimente puternice în cititori, captivându-i și implicându-i într-o experiență literară profundă.

 Figurile de stil adaugă o frumusețe specială textului. Ele îmbogățesc limbajul prin utilizarea metaforelor, a imaginilor vizuale, a ritmului sau a sunetelor plăcute, creând o experiență estetică plăcută și memorabilă.

Utilizarea figurilor de stil poate face textul mai ușor de înțeles și mai memorabil. Prin asocierea cuvintelor în mod neașteptat și prin crearea de imagini puternice, figurile de stil pot facilita transmiterea mesajului și pot face ca textul să rămână în mintea cititorului pentru o perioadă mai lungă de timp.

Figurile de stil permit exprimarea ideilor și conceptelor abstracte într-un mod concret și vizual. Ele pot transmite subtilități și ambiguități, invitând cititorii să reflecteze și să interpreteze înțelesurile ascunse.

Cele mai citite articole

Scris de

Lasă un comentariu

Lasă un comentariu

Comentariul trebuie sa contina minim 30 de cuvinte pentru a fi publicat!

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *